Baumer超声波传感器

堡盟Baumer传感器--Baumer超声波传感器

--精确测距,不受物体材质、表面状况、颜色或透明度的影响


超声波传感器可谓是传感器世界的“全能选手”,可胜任几乎任何工业应用中的检测任务。被测物体的形态可以是固体、液体、颗粒或粉末。它们能可靠检测透明、光亮以及色彩不断变化的物体。超声波传感器具有出色的耐污性,因此其过程可靠性不会受到粉尘、烟雾或其他类似物质的影响,即便在苛刻的工作环境中它们也表现得尤为高效。超声波传感器具备以下特点:

--测量范围0mm--6000 mm;
--超声波传感器分辨率高达0.1 mm;
--尺寸小、重量轻的微型传感器,适用于机器人应用;
--检测超小型容器内的物位或通过狭小开口进行测量的超声波传感器;
--不受湿气、光泽、颜色、透明度、光线、蒸汽或物体颜色的影响的传感器;
  

瑞士堡盟Baumer超声波传感器优点:

检测过程快速精确,提高生产效率
响应时间短(< 1.3 ms);
声锥小,可显著降低干扰反射波;
通过束波套聚焦。

调试方便快速
通过IO-Link实现自动参数设置;
通过同步或多路功能抑制传感器之间的相互干扰。

多种版本可选,系统设计简单灵活
各种圆柱形和矩形设计的超声波测距传感器;
通过电位计、自学习按钮、外部自学习输入或qTeach自学习功能,可以轻松设置测量范围。

快速可靠的测量结果,确保高过程安全性
测量范围长达6000 mm;
高分辨率(最高0.1 mm);
声束角小,可通过仅3mm的开口进行检测或测量。

Baumer传感器,即使在苛刻的环境下,也能确保高过程安全性
非接触式检测,不受物体光泽、反光性、颜色或透明度的影响;
防尘、防污、防潮;
抗环境光干扰能力;
出色的电磁兼容性和耐化学腐蚀性。

瑞士堡盟Baumer超声波传感器应用领域:

*超声波物位测量

 

超声波测距传感器适用于监控液体、颗粒和散货的物位。
 

*测定卷筒直径的超声波传感器

在卷绕和退卷操作中,测距超声波传感器能够精确地测量卷筒外径,包括塑料薄膜、金属板、纸张、纸板、胶合板等材料。
 

*测量高度的超声波传感器

不论表面颜色、反射率或透明度如何,超声波传感器均能可靠地检测物体的距离。

*薄膜裂口检测

即便在快速移动的应用中,超声波传感器也能可靠检薄膜裂口或透明箔材中的细裂纹。
 

*通过狭小开口进行检测


配备专用束波套的超声波传感器可以通过极小的容器开口检测内部的物体和液体,适用于微孔板或试管填充等操作。

 

*有无检测


超声波传感器在进行物体检测时不受其材料、颜色或表面质量的影响。 通过同步或多路功能,还能够可靠检测大尺寸物体、间隙甚至半透明物体。

 

*苛刻环境中的物体检测


凭借坚固的外壳设计和经久耐用的换能器,超声波传感器还适合用于冲洗环境等苛刻工况。瑞士堡盟Baumer超声波传感器:

U500.PA0-GP1B.72O UNDK 30U9112
U500.PA0-GP1B.72CU UNDK 30I6112/S14
UNCK 09G8914 UNDK 30U6112/S14
UNDK 09G8914 UNDK 30U9112/S14
UNCK 09G8914/KS35A UNDK 30I6103
UNDK 09G8914/KS35A UNDK 30U6103
UNCK 09G8914/D1 UNDK 30U9103
UNDK 09G8914/D1 UNDK 30I6103/S14
UNCK 09G8914/KS35AD1 UNDK 30U6103/S14
UNDK 09G8914/KS35AD1 UNDK 30U9103/S14
UNDK 10N8914 UNDK 30U6104
UNDK 10P8914 UNDK 30I6104/S14
UNDK 10N8914/KS35A UNDK 30U6104/S14
UNDK 10P8914/KS35A UNAM 12U9914/S14D
UNDK 10N8914/S35A UNAM 12I9914/S14
UNDK 10P8914/S35A UNAM 12U9914/S14
UNDK 20N6914/S35A UNAM 12U9A14/S14
UNDK 20N7914/S35A UNAM 12I9912/S14
UNDK 20P6914/S35A UNAM 12U9912/S14
UNDK 20P7914/S35A UR18.DA0-IA1B.7BO
UNDK 20N6912/S35A UR18.DA0-UA1B.7BO
UNDK 20N7912/S35A UR18.DA0-IA1B.7BO/E020_P001
UNDK 20P6912/S35A UR18.DA6-IA1Z.7BO
UNDK 20P7912/S35A UNAR 18I6912/S14G
UNDK 20N6903/S35A UNAR 18U6912/S14G
UNDK 20N7903/S35A UNAM 18I6903/S14
UNDK 20P6903/S35A UNAM 18U6903/S14
UNDK 20P7803/S35A UNAR 18U6903/S14G
UNDK 30N1713 UNAR 18U6803/S14G
UNDK 30N3713 UNAR 18I6903/S14G
UNDK 30P1713 UNAM 30I6103
UNDK 30P3713 UNAM 30U6103
UNDK 30N1713/S14 UNAM 30U9103
UNDK 30N3713/S14 UNAM 30I6103/S14
UNDK 30P1713/S14 UNAM 30I6803/S14
UNDK 30P3713/S14 UNAM 30U6103/S14
UNDK 30N1712 UNAM 30U9103/S14
UNDK 30N3712 UNAM 50I6121
UNDK 30P1712 UNAM 50U6121
UNDK 30P3712 UNAM 50I6121/S14
UNDK 30N1712/S14 UNAM 50U6121/S14
UNDK 30N3712/S14 UNAM 50U9121/S14
UNDK 30P1712/S14 UNAM 70I6131/S14
UNDK 30P3712/S14 UNAM 70U6131/S14
UNDK 30N1703 UZDK 30P6113
UNDK 30N3703 UZDK 30P6113/S14
UNDK 30P1703 UZDK 30N6112/S14
UNDK 30P3703 UZDK 30P6112/S14
UNDK 30N1703/S14 UZDK 30P6103
UNDK 30N3703/S14 UZDK 30P6103/S14
UNDK 30P1703/S14 UZDK 30P6104
UNDK 30P3703/S14 UZDK 30P6104/S14
UNAM 12N1914/S14D UZAM 30P6103
UNAM 12N3914/S14D UZAM 30P6103/S14
UNAM 12P1914/S14D UZAM 30N6103/S14
UNAM 12N1914/S14 UZAM 30P6803/S14C
UNAM 12N3914/S14 UZAM 50N6121
UNAM 12P1914/S14 UZAM 50P6121
UNAM 12P3914/S14 UZAM 50N6121/S14
UNAR 12U9914/S14H UZAM 50P6121/S14
UNAR 12I9914/S14H UZAM 70N8131/S14C
UNAR 12N1914/S14H UZAM 70P8131/S14C
UNAR 12N3914/S14H U500.RA0-GP1B.72O
UNAR 12P1914/S14H U500.RA0-GP1B.72CU
UNAR 12P3914/S14H URCK 09G8914
URAR 12N8914/S14H URDK 09G8914
URAR 12P8914/S14H URCK 09G8914/KS35A
UNAM 12N1912/S14 URDK 09G8914/KS35A
UNAM 12N3912/S14 URDK 10N8914
UNAM 12P1912/S14 URDK 10P8914
UNAM 12P3912/S14 URDK 10N8914/KS35A
UNAM 12P8910/S14O URDK 10P8914/KS35A
UNAM 12N8910/S14O URDK 10N8914/S35A
UNAM 12P8910/S14OD URDK 10P8914/S35A
UNAM 12N8910/S14OD URAM 12P8910/S14O
UR18.PA0-GP1B.7BO URAM 12N8910/S14O
UNAR 18N6912/S14G URAM 12P8910/S14OD
UNAR 18N7912/S14G URAM 12N8910/S14OD
UNAR 18P6912/S14G UR18.RA0-GP1B.7BO
UNAR 18P7912/S14G URAR 18P6912/S14G
UNAM 18N1703 URAR 18N6912/S14G
UNAM 18N3703 URAR 18P7912/S14G
UNAM 18P1703 URAR 18N7912/S14G
UNAM 18P3703 URDK 20N6914/S35A
UNAM 18N6903/S14 URDK 20N7914/S35A
UNAM 18P6903/S14 URDK 20P6914/S35A
UNAM 18P7903/S14 URDK 20P7914/S35A
UNAR 18N6903/S14G URDK 20N6912/S35A
UNAR 18N7903/S14G URDK 20N7912/S35A
UNAR 18P6903/S14G URDK 20P6912/S35A
UNAR 18P7903/S14G URDK 20P7912/S35A
UNAM 30N1104 URDK 20N6903/S35A
UNAM 30N3104 URDK 20N7903/S35A
UNAM 30P1104 URDK 20P6903/S35A
UNAM 30P3104 URDK 20P7903/S35A
UNAM 30N1104/S14 URDK 30P1703
UNAM 30N3104/S14 URDK 30N1703/S14
UNAM 30P1104/S14 URDK 30N3703/S14
UNAM 30P3104/S14 URDK 30P1703/S14
UNAM 50N1721 URDK 30P3703/S14
UNAM 50N3721 URDK 30P6104/S14
UNAM 50P1721 URDK 30P7104/S14
UNAM 50P3721 URAM 50N1721
UNAM 50N1721/S14 URAM 50P6121
UNAM 50N3721/S14 URAM 50P7121
UNAM 50P1721/S14 URAM 50N1721/S14
UNAM 50P3721/S14 URAM 50P6121/S14
U500.DA0-AA1B.72O URAM 50P7121/S14
U500.DA0-IA1B.72O UEDK 20P6103/S35A
U500.DA0-UA1B.72O USDK 20D9003/S35A
U500.DA0-IA1B.72CU UEDK 30N5103
U500.DA0-UA1B.72CU UEDK 30P5103
U500.DA0-AA1B.72CU UEDK 30N5103/S14
UNCK 09G8914/IO UEDK 30P5103/S14
UNDK 09G8914/IO USDK 30D9003
UNCK 09T9114 USDK 30D9003/S14
UNDK 09T9114 U500.DA0.2-IA1B.72F
UNCK 09U6914 U500.DA0.2-IAMJ.72F
UNDK 09U6914 U500.DA0.2-UA1B.72F
UNCK 09G8914/KS35A/IO U500.DA0.2-UAMJ.72F
UNDK 09G8914/KS35A/IO U500.PA0.2-GP1J.72F
UNCK 09T9114/KS35A U500.PA0.2-GP2J.72F
UNDK 09T9114/KS35A U500.RA0.2-GP1J.72F
UNCK 09U6914/KS35A U500.TB0.2-ZZZZ.72F
UNDK 09U6914/KS35A U500.EB0.2-GP1J.72F
UNCK 09T9114/D1 UR18.DA0.2-IA1B.9SF
UNDK 09T9114/D1 UR18.DA0.2-IAMJ.9SF
UNCK 09U6914/D1 UR18.DA0.2-UA1B.9SF
UNDK 09U6914/D1 UR18.DA0.2-UAMJ.9SF
UNCK 09T9114/KS35AD1 UR18.PA0.2-GP1J.9SF
UNDK 09T9114/KS35AD1 UR18.PA0.2-GP2J.9SF
UNCK 09U6914/KS35AD1 UR18.RA0.2-GP1J.9SF
UNDK 09U6914/KS35AD1 UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF
UNDK 10U6914 UR18.EB0.2-GP1J.9SF
UNDK 10U6914/KS35A  
UNDK 10U6914/S35A  
UNDK 20I6914/S35A  
UNDK 20U6914/S35A  
UNDK 20I6912/S35A  
UNDK 20U6912/S35A  
UNDK 20I6903/S35A  
UNDK 20U6903/S35A  
UNDK 30I6113  
UNDK 30U6113  
UNDK 30U9113  
UNDK 30I6113/S14  
UNDK 30U6113/S14  
UNDK 30U9113/S14  
UNDK 30I6112  
UNDK 30U6112  

 

更多瑞士堡盟Baumer超声波传感器请联系我司咨询。

 


上一篇:传感器:堡盟Baumer传感器

下一篇:堡盟Baumer光电传感器